Regulamin

BIEG WYDARZEŃ

REGULAMIN OGÓLNY

1.      Organizator zawodów

Organizatorem biegów jest strona BiegWydarzen.pl, którą zarządza Wojciech Pekrul – Pekrul IT Designer, NIP: 466 042 30 80, ul. Władysława Jagieły 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

2.      Cele imprezy:
 • Popularyzacja wszystkich form ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 • Promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawiania sportu amatorskiego.
 • Sprawdzenie swoich sił w rywalizacji sportowej.
3.      Zasady uczestnictwa
3.1.    Zgłoszenie
 • Każda osoba chcąca wziąć udział w zawodach zobowiązana jest do założenia własnego konta na stronie: biegwydarzen.pl.
 • Każdy zawodnik powyżej 18 roku życia startuje na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy poniżej 18 roku życia (wiek w dniu odbywania biegu) zobowiązani są do wysłania drogą mailową na adres: kontakt@biegwydarzen.pl zgody rodziców lub opiekunów prawnych (na dokumencie powinny znaleźć się imiona, nazwiska, numer PESEL oraz podpis zawodnika oraz opiekuna) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 • Każdy zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, znając stan swojego zdrowia oraz nie posiadając żadnych przeciwwskazań do uprawiania danej aktywności fizycznej.
 • Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne kontuzje uczestników, które mogą wyniknąć z udziału w zawodach.
 • Zgłoszenia na zawody można dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: biegwydarzen.pl.
 • W związku z wirtualnym charakterem zawodów, nie przewidziano limitu uczestników.
 • Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, każdy zawodnik zobowiązany jest do podania: imienia, nazwiska, adresu email oraz adresu korespondencyjnego na który zostanie wysłany pakiet z danych zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane do wysyłki medalu (medale oraz inne upominki/nagrody będą wysyłane na dokładnie taki adres jaki zawodnik podał w zgłoszeniu).
 • Osoba, która wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz dokona wpłaty za zawody, liczona jest jako osoba zgłoszona na dane zawody.
 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy akceptuje niniejszy regulamin.
3.2.   Płatności
 • Wpisowe na zawody wynosi 30 zł (niezależnie czy uczestnik zapisuje się przed zawodami, czy w trakcie) plus koszty przesyłki (uczestnik ma możliwość wyboru: odbioru osobistego, wysyłki Pocztą Polską, paczkomatem InPost lub kurierem InPost).
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić wpisowe poprzez bramkę płatniczą Paynow lub na podany numer rachunku bankowego: 28 1140 2004 0000 3002 8001 4318, w tytule przelewu: numer zamówienia, odbiorca: Wojciech Pekrul.
3.3.   Przepisanie pakietu na innego uczestnika
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na innego uczestnika w następujący sposób:
  • Nowy uczestnik, na którego ma być przepisany pakiet zobowiązany jest do posiadania konta na stronie: biegwydarzen.pl.
  • Uczestnik zrzekający się pakietu wysyła maila do organizatorów na adres: kontakt@biegwydarzen.pl w temacie maila „Przepisanie pakietu na innego uczestnika”. W wiadomości uczestnik zobowiązany jest uwzględnić swoje dane oraz dane osoby, na którą pakiet będzie przepisany.
  • Organizatorzy rozpatrzą wniosek w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości i poinformują obu uczestników o zmianie.
3.4.   Miejsce i termin zawodów
 • Miejsce zawodów: w związku z wirtualnym charakterem zawodów, aktywność fizyczną można odbyć w dowolnym miejscu na świecie.
 • Termin zawodów: zgodny z opisem konkretnego wydarzenia.
3.5.   Pakiety
 • Pakiet składa się z medalu oraz formatki numeru startowego w formacie PDF / JPG.
 • Do pakietu doliczany jest koszt wysyłki, do wyboru: odbiór osobisty (na terenie Warszawy), przesyłka Pocztą Polską lub paczkomatem InPost.
 • Każdy uczestnik ma możliwość zakupu dowolnej liczby pakietów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dołączenie specjalnych upominków niespodzianek do pakietu.
3.6.   Wysyłka pakietów
 • Opłacone pakiety zostaną wysłane maksymalnie do 14 dni po zakończeniu wydarzenia, zgodnie z opcją wybraną przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 • Odbiór osobisty na terenie Warszawy, możliwy po wcześniejszym ustaleniu poprzez maila: kontakt@biegwydarzen.pl lub Facebook-a (fanpage: Bieg Wydarzeń).
3.7.   Nagrody i klasyfikacje
 • Każdy uczestnik, który uiścił opłatę i zaakceptował regulamin w formularzu zgłoszeniowym ma prawo zostać sklasyfikowany na stronie wydarzenia.
 • Warunkiem sklasyfikowania jest:
  • Założenie konta na stronie: biegwydarzen.pl.
  • Zapisanie się na zawody poprzez formularz zgłoszeniowy.
  • Uiszczenie opłaty startowej.
  • Ukończenie aktywności fizycznej (dokładne wytyczne będą podane w wyzwaniu).
  • Zarejestrowanie aktywności fizycznej przy pomocy aplikacji lub zegarka w terminie, w którym odbywają się dane zawody.
  • Zapisanie aktywności fizycznej na stronie: biegwydarzen.pl oraz dołączenie zrzutów ekranu lub pliku (w formacie: jpg, gpsx, png) danej aktywności.
  • Administratorzy strony sprawdzą poprawność danych każdego uczestnika, maksymalny czas weryfikacji to 3 dni robocze od momentu zapisania aktywności fizycznej przez uczestnika.
  • Po akceptacji przez administratorów, wyniki uczestników będą dostępne na stronie wydarzenia.
 • W związku z wirtualnym charakterem zawodów dekoracja ogólna oraz w poszczególnych kategoriach nie będą prowadzone.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłonienia kilku szczęśliwców z każdego wydarzenia, którzy otrzymają nagrodę specjalną (ilość nagród zależna od organizatora).
3.8.   Zwroty i reklamacje
 • Nie ma możliwość zwrotu opłaconego pakietu, jedyną możliwością jest przepisanie pakietu na innego uczestnika.
 • Wszelkie zażalenia i protesty dotyczące kolejności uczestników w danym wydarzeniu należy zgłaszać do organizatorów na adres mailowy: kontakt@biegwydarzen.pl , a jego decyzje są niepodważalne.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora..
4.      Polityka prywatności

Polityka prywatności dostępna jest na stronie https://biegwydarzen.pl/privacy-policy/ .

5.      Postanowienia końcowe
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa uczestników.
 • We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator Biegu.
Minimum 4 characters

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. Aby w pełni korzystać w nasze serwisu zaakceptuj zgodę na zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę zawsze możesz wycofać.